Smokkel-auto

In en rond deze Audi Q7 is een Escaperoom gebouwd. Escape Room Q7 is voor de Politie en/of Douane gebouwd, speciaal voor de thema’s:
Ondermijning,
Nodale Oriëntatie, Smokkel en Darkweb.

Nodale oriëntatie: oriëntatie van de politie op de stromen van mensen, goederen, geld en informatie, met als doel de politiefunctie (o.a. toezicht en controle) ten aanzien van de knooppunten in deze stromen te versterken; het gaat bijvoorbeeld om de stromen van mensen en goederen op knooppunten van de infrastructuur (stations, hoofdwegen, invalswegen, luchthavens, havens)

 Waarom de Escape Room inzetten?
 Een leuke en interactieve manier van leren

o Awareness creëren
o Samen werken aan teambuilding
o Kan op elke gewenste locatie geplaatst worden
o Free PR

Image
Image

De debriefing

Tijdens het spel proberen we duidelijk te maken hoe de spelers een smokkelauto kunnen herkennen en wat de gevaren van Ondermijning zijn. Om dit leereffect te vergroten, is het mogelijk om een expert in huren.

De Gamemaster en de Expert kijken mee met het spel en zullen na afloop de belangrijkste aspecten van Ondermijning bespreken. Ook wordt er besproken hoe de deelnemers hier tijdens het spel mee zijn omgegaan.

We gebruiken de de-brief dus om zaken te belichten en bespreekbaar te maken.

De de-brief is dus eigenlijk nog belangrijker dan het spel zelf!
De Expert kunnen wij verzorgen, maar dat mag ook iemand vanuit jullie eigen team zijn.